Prijzen toegekend tijdens 25ste FIAMC Congres in Zagreb

  • This post is also available in: Français
  • This post is also available in: English

Tijdens het 25ste congres van de Internationale Federatie van Verenigingen van Katholieke Medici (FIAMC), gehouden te Zagreb,  (30 mei tot 2juni 2018) werd aan Dr Bernard Ars de “International Prize of Medical Ethics and Deontology João XXI” toegekend, bestaande uit een speciale medaille met de beeltenis van deze paus en Portugese arts, en een diploma.

De “João XXI – prijs” heeft als doel de bestudering van de medische ethiek en deontologie in diverse landen te bevorderen en het meest originele werk in op dat terrein, gepubliceerd in de periode tussen twee opeenvolgende internationale congressen van katholieke artsen, te belonen.

FIAMC Presidential Awards for Distinguished Service 2018

Tijdens het 25ste FIAMC Congres in Zagreb werden de volgende Presidentiële Prijzen voor Uitmuntende Dienstverlening aan de Federatie toegekend aan:

  • Dr. François Blin (algemeen secretaris FIAMC 1998-2006)
  • Dr. Ermanno Pavesi (algemeen secretaris FIAMC 2010-2018)
  • Dr. Gian Luigi Gigli (president FIAMC 1998-2006)

Zij zullen de federatie nog op diverse manieren hun diensten bewijzen.

fiamccongress2018.com