Symposium Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas

Gelijktijdig met een belangrijke bijzondere algemene ledenvergadering van de Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas – in verband met statutenwijziging – organiseert de vereniging op zaterdag 18 maart 2023, in de Ostzaal van de Abdij van Grimbergen, een symposium, open voor alle belangstellenden.

Agenda:

 • 8.30u Eucharistieviering
 • 9.30-10.00u Bijzondere algemene vergadering
  • Bevestiging van gewijzigde statuten.
Lees meer ➜

Emmanuel Médecins – 13e Internationale Bijeenkomst

voor artsen, chirurgen en studenten geneeskunde
en hun partners

van 10 tot 12 maart 2023 – in Paray-le-Monial (F)

 De dood: mislukking of hoop? 

3 conferenties met belangrijke sprekers voor een filosofische, menselijke en theologische benadering

 • Dr Didier LEGEAIS,
Lees meer ➜

Acta ‘100 jaar Sint-Lucasvereniging’

Dr Stefan De Smedt, oogarts te Mechelen

Aan het einde van dit honderdste levensjaar van onze vereniging presenteren wij het decembernummer van ons tijdschrift Acta Medica Catholica, met daarin:

 • presentatie van onze nieuwe voorzitter (zie afbeelding)
 • kerstwens van onze proost
 • verslag van het in hoofdzaak door de Belgische katholieke artsenvereniging georganiseerde 26e Wereldcongres van voor Katholieke Artsen (Rome,
Lees meer ➜

Acta Medica Catholica Vol. 91 (2022) 1e semester is verschenen.

Het eerste nummer van dit jaar, van ons tijdschrift Acta Medica Catholica is verschenen. Met daarin onder meer:

 • Adieu à notre président / Afscheid van onze voorzitter (In memoriam Dr. Henri Maréchal)
 • Het honderdjarig bestaan van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas vzw – Dr. Paul Deschepper
 • Médecine réparatrice ou transformatrice –
Lees meer ➜

Is er nog ruimte voor gewetensvrijheid in de gezondheidszorg?

De Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas, afdeling Gent, en het AZ Sint-Lucas nodigen u uit op het

AVONDSYMPOSIUM

met als thema

Is er nog ruimte voor gewetensvrijheid in de gezondheidszorg?

Lezing: Meester Fernand Keuleneer, advocaat.

Gevolgd door ruimte voor vraagstelling en een korte receptie.

Lees meer ➜