Boek: “Euthanasie: een ander verhaal”

Euthanasie is sinds 2002 niet langer strafbaar in België, maar het is en blijft een complex en gevoelig onderwerp. In dit boek delen ervaren artsen en verpleegkundigen in de palliatieve zorg én Vlaamse en Nederlandse filosofen openhartig hun ervaringen met levenseindezorg. Ze schetsen doorleefde patiëntenverhalen en stellen open vragen.

Vandaag is euthanasie immers niet langer een taboe.

Read more ➜

Paus Franciscus verdedigt gewetensvrijheid apothekers

Apothekers van Italiaanse ziekenhuizen: paus Franciscus verdedigt gewetensvrijheid. Ten dienste van het leven in zijn totaliteit.

Dierbare broeders en zusters, goeiedag en welkom!

Ik dank de voorzitter van de Italiaanse Vereniging van ziekenhuisapothekers en van de Farmaceutische Diensten in Gezondheidsinstellingen voor de woorden die hij mij in naam van u allen heeft willen toespreken.

Read more ➜

Jaarvergadering Sint-Lucasvereniging Grimbergen

Op zaterdag 16 oktober 2021 houdt de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas haar jaarvergadering weer in de abdij van Grimbergen. Voor die bijeenkomst zijn alle leden uitgenodigd, alsook niet-leden, voor de eucharistieviering en de aansluitende workshop.

Inschrijving

Orde van de dag

  • 09.30 uur: Eucharistieviering in de kapittelzaal van de abdij
  • 10.45 uur: Algemene Statutaire Vergadering (voor betalende leden): Zolderverdieping.
Read more ➜

XXVIe FIAMC Congress Rome 2022

Het volgende internationale congres van de Wereld Federatie van Katholieke Medische Verenigingen (FIAMC), onder het voorzitterschap van Professor Dr. Bernard Ars, zal worden gehouden in Rome, van 15 tot 17 september 2022. 

Theme:

Geneeskunde: reparatief of transformatief ?

De missie van de christelijke arts.

Read more ➜