Verklaring van de monotheïstische abrahamitische godsdiensten over het levenseinde

Vaticaanstad, 8 oktober 2019 – De morele, religieuze, sociale en juridische problematiek rond de  behandeling van een terminale patiënt behoort tot de meest complexe en tevens de meest besproken onderwerpen op het vlak van de moderne geneeskunde. Dit wordt teweeggebracht door intense intellectuele en emotionele argumenten en een groot aantal publicaties in alle culturen en samenlevingen.

Lees verder ➜

Prof. Dr. Bernard Ars onderscheiden

Dr. Bernard Ars en Kardinaal Jozef De Kesel

Tijdens het jaarlijkse symposium van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas heeft dr. Bernard Ars, aftredend voorzitter van de vereniging en huidig president van de Wereldfederatie van Katholieke Medische Verenigingen (FIAMC), uit handen van de Belgische aartsbisschop, Jozef kardinaal De Kesel, de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice van de Heilige Stoel ontvangen.

Lees verder ➜

Paus Franciscus: Maak van ieder klinisch geval een menselijke ontmoeting

Paus Franciscus moedigt artsen aan naast “de vereiste technische en professionele competentie, een code van waarden en zingeving” te bezitten “om zin te geven aan de ziekte en hun eigen werk en om van ieder klinisch geval een menselijke ontmoeting te maken”.

De paus ontving de Italiaanse federatie van chirurgen en tandartsen en nodigde hen uit iedere zieke “gewetensvol,

Lees verder ➜

Colloquium “Arts en katholiek zijn, vandaag”

Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseert de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas in de abdij van Grimbergen haar jaarlijks colloquium, dit jaar met als thema:

Arts en katholiek zijn, vandaag

Spreker is Dr. José-María Simón Castellví, oftalmoloog te Barcelona,
oud-voorzitter van de Christelijke Artsenvereniging van Catalonië en van de Internationale Federatie van Katholieke Artsenverenigingen (F.I.A.M.C.)

Het colloquium wordt om 8.30 uur voorafgegaan door de Algemene Statutaire Vergadering van vereniging.

Lees verder ➜

Euthanasie bij dementerenden: kritische reflectie

Een in mei 2019 door LEIF (LevensEinde InformatieForum) gelanceerde petitie streeft naar een wettelijke uitbreiding van euthanasie tot ‘dementerende personen of personen met één of andere vorm van wilsonbekwaamheid die onomkeerbaar is’. Een euthanasieverzoek zou dan gewettigd zijn als de patiënt in die zin een wilsverklaring zou opstellen op het moment dat hij nog over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt.

Lees verder ➜

Paus Franciscus en de “oncologie van de barmhartigheid”

Paus Franciscus prijst zich gelukkig met het engagement van de Italiaanse Vereniging voor medische Oncologie, die “een cultuur en praktijk” promoveert “met meer aandacht voor de waarde van elke persoon”. Hij ziet een “oncologie van de barmhartigheid” in de “inspanning om de verzorging te individualiseren” door “niet alleen aandacht te hebben voor de ziekte,

Lees verder ➜