Is er nog ruimte voor gewetensvrijheid in de gezondheidszorg?

De Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas, afdeling Gent, en het AZ Sint-Lucas nodigen u uit op het

AVONDSYMPOSIUM

met als thema

Is er nog ruimte voor gewetensvrijheid in de gezondheidszorg?

Lezing: Meester Fernand Keuleneer, advocaat.

Gevolgd door ruimte voor vraagstelling en een korte receptie.

Read more ➜

In Memoriam Dr. Henri Maréchal

Dr. Henri Maréchal

Deze week hebben wij afscheid moeten nemen van Dr. Henri Maréchal, huisarts in Anderlecht en voorzitter van het Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas. De vereniging zal zijn enthousiasme missen.

Overtuigd van Gods barmhartige liefde was hij een gewaardeerd huisarts, zonder met zijn geloof “te koop te lopen”.

Read more ➜

Programma 26e Wereldcongres Katholieke Artsen online! Rome, 15-17 september 2022

Elke vier jaar organiseert de Wereldfederatie van Katholieke Artsenvereniging (Fédération Internationale des Associations Médicale Catholiques, FIAMC) een congres voor artsen, andere gezondheidsprofessionals en belangstellenden. Dit jaar zal het 26ste Wereldcongres doorgaan in Rome, van 15 tot 17 september, in het Istituto Patristicum Augustinianum te Rome.

Thema:

Geneeskunde: reparatief of transformatief.

Read more ➜

Weekend Emmanuel Médecins – Paray-le-Monial (F)

Beste collega’s,

Hebt u al een bijeenkomst van artsen in Paray le Monial meegemaakt? Emmanuel Médecins is zeer verheugd de 12e internationale bijeenkomst van artsen, chirurgen, geneeskundestudenten en hun echtgenoten in Paray le Monial, van 18 tot 20 maart 2022, aan te kondigen.

Na 2 jaar van uitstel en afgelasting,

Read more ➜

Grondwettelijk hof verwerpt beroep tegen Belgische euthanasiewet van 2020

In een arrest van donderdag 17 februari verwerpt het Belgisch Grondwettelijk Hof het beroep tot nietigverklaring van de wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de wetgeving inzake euthanasie.

Een beroep tot nietigverklaring van bepaalde artikelen van de wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de euthanasiewetgeving is ingesteld door enkele burgers.

Read more ➜