Gebundelde teksten Wereldcongres Rome 2022: 20% in prijs verlaagd!

“Medicine: Restorative or Transformative”

Op 15-17 oktober 2022 kwam de Wereldfederatie van Katholieke Medische Verenigingen (F.I.A.M.C.) onder het voorzitterschap van onze oud-voorzitter Prof. Dr. Bernard Ars, voor hun XXVIe Congres bijeen in het Augustinianum te Rome, om zich te buigen over de uitoefening van hun beroep in het kader van bovengenoemd onderwerp.

Lees meer ➜

Dood, mislukking of hoop?

De verantwoordelijken van Emmanuel Médecins nodigen u uit om de video van het weekend van maart 2023 te ontdekken, met als thema: Dood, mislukking of hoop? Deze video is een goed overzicht van wat er werd beleefd, en u wordt uitgenodigd om deze te delen met anderen!

De data voor het volgende artsenweekend in Paray-le-Monial kunnen al in uw agenda genoteerd worden: 15 tot 17 maart 2024.

Lees meer ➜

Belgische katholieke artsen verwelkomen de nieuwe aartsbisschop

De Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas feliciteert Kanunnik Luc Terlinden van harte met zijn benoeming tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel en betuigt haar toewijding aan zijn dienst.

Reeds ruim 100 jaar wil onze vereniging een schakel zijn tussen de christelijke geloofsovertuiging en de medische praktijk in overeenstemming met het leergezag van de katholieke kerk.

Lees meer ➜

Acta Medica Catholica 2023-1

Deze maand is het eerste van twee nummers van Acta Medica Catholica verschenen, tijdschrift van de Belgische Medische Vereninging Sint-Lucas.

Summarium

  • Foi et médecine: un défi dans l’amour / Geloof en geneeskunde: een uitdaging in liefde – Vincent Kemme
  • A l’occasion de la Pentecôte –
Lees meer ➜