De kost van zinvol ouder worden (in de toekomst) – Dhr Dirk Lips

Symposium woensdag 24 mei 2023

Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas, afdeling Gent en Ethische Comité AZ Maria Middelares nodigen je uit op het avondsymposium: De kost van zinvol ouder worden (in de toekomst), door dhr. Dirk Lips, algemeen directeur Curando vzw, gevolgd door ruimte voor vraagstelling en een korte receptie.

Accreditering rubriek 6,

Lees meer ➜

Lezingen Wereldcongres katholieke artsen 2022 gepubliceerd

“Medicine: Restorative or Transformative”

Op 15-17 oktober 2022 kwam de Wereldfederatie van Katholieke Medische Verenigingen (F.I.A.M.C.) onder het voorzitterschap van onze oud-voorzitter Prof. Dr. Bernard Ars, voor hun XXVIe Congres bijeen in het Augustinianum te Rome, om zich te buigen over de uitoefening van hun beroep in het kader van bovengenoemd onderwerp.

Lees meer ➜

Open brief ‘Wetswijzigingen 2023 inzake abortus’

Artsenvereniging waarschuwt voor shift naar zwaardere ingrepen en voor kwetsbaarheid bij sociale druk rond abortus.

Naar aanleiding van het rapport van het Academisch Comité wordt op dit moment het wetsvoorstel inzake abortus binnen de regering opnieuw besproken om de abortuswetgeving te liberaliseren. De bedenktijd van 6 dagen zou worden ingekort en de toegelaten termijn verlengd van 12 weken (na de bevruchting) naar 18 weken. 

Lees meer ➜

Jonge artsen en studenten geneeskunde op de Wereldjongerendagen in Lissabon.

De Wereldfederatie van Katholieke Artsen (FIAMC) zal opnieuw aanwezig zijn op de Wereldjongerendagen (WJD). Wij willen dichter bij de medische studenten en onze jongere collega’s staan. Zij zijn de toekomst van onze nationale verenigingen en van onze Wereldfederatie. Dit jaar bereiden we twee bijeenkomsten voor WYD Lissabon 2023 voor:

Tirocinium is het eerste International Medical Students Leadership Bootcamp gepromoot door FIAMC,

Lees meer ➜

Symposium Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas

Gelijktijdig met een belangrijke bijzondere algemene ledenvergadering van de Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas – in verband met statutenwijziging – organiseert de vereniging op zaterdag 18 maart 2023, in de Ostzaal van de Abdij van Grimbergen, een symposium, open voor alle belangstellenden.

Agenda:

  • 8.30u Eucharistieviering
  • 9.30-10.00u Bijzondere algemene vergadering
    • Bevestiging van gewijzigde statuten.
Lees meer ➜

Emmanuel Médecins – 13e Internationale Bijeenkomst

voor artsen, chirurgen en studenten geneeskunde
en hun partners

van 10 tot 12 maart 2023 – in Paray-le-Monial (F)

 De dood: mislukking of hoop? 

3 conferenties met belangrijke sprekers voor een filosofische, menselijke en theologische benadering

  • Dr Didier LEGEAIS,
Lees meer ➜