Structuur

  • Ce message est également disponible en Français
  • Ce message est également disponible en English

De Raad van Bestuur

Voorzitter: Dr. Bernard Ars, Pololaan, 68, 1150 Brussel
tel. 02 / 771 2505
e-mail: arsbernard@hotmail.com

Nederlandstalige Kringen:

* Artsenvereniging Sint-Lucas, kring van Antwerpen.
Voorzitter: Dr. G. Marogy, Kasteeldreef 121, 2970 Schilde, Tel.: 033 / 249 530

* Belgische artsenvereniging Sint-Lucas, afdeling Gent.
Voorzitter: Dr. Marcus Haenebalcke, Lange Violettestraat 134, 9000 Gent. Telefoon : 09 / 233 9920

* Lucasvereniging voor artsen, apothekers en tandartsen, kring van het Waasland.
Voorzitter: Dr. T. Lescornez, Zwijndrechtsesteenweg 45 2070 Burcht.
Tel: 03/252 78 60