Over ons

  • This post is also available in: Français
  • This post is also available in: English

De Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas is de officiële katholieke artsenvereniging van België, deel uitmakend van de Europese (FEAMC) en Wereldwijde (FIAMC) Federaties van Katholieke Artsenverenigingen, ressorterend onder de Pauselijke Raad van de Werkers in de Gezondheidszorg van het Vaticaan. De vereniging wil artsen en andere werkers in de gezondheidszorg ondersteunen in het uitoefenen van hun beroep in relatie tot hun christelijk geloof.