Acta Medica Catholica 2023-1

Deze maand is het eerste van twee nummers van Acta Medica Catholica verschenen, tijdschrift van de Belgische Medische Vereninging Sint-Lucas.

Summarium

  • Foi et médecine: un défi dans l’amour / Geloof en geneeskunde: een uitdaging in liefde – Vincent Kemme
  • A l’occasion de la Pentecôte –
Lees meer ➜

Acta ‘100 jaar Sint-Lucasvereniging’

Dr Stefan De Smedt, oogarts te Mechelen

Aan het einde van dit honderdste levensjaar van onze vereniging presenteren wij het decembernummer van ons tijdschrift Acta Medica Catholica, met daarin:

  • presentatie van onze nieuwe voorzitter (zie afbeelding)
  • kerstwens van onze proost
  • verslag van het in hoofdzaak door de Belgische katholieke artsenvereniging georganiseerde 26e Wereldcongres van voor Katholieke Artsen (Rome,
Lees meer ➜