Jonge artsen en studenten geneeskunde op de Wereldjongerendagen in Lissabon.

De Wereldfederatie van Katholieke Artsen (FIAMC) zal opnieuw aanwezig zijn op de Wereldjongerendagen (WJD). Wij willen dichter bij de medische studenten en onze jongere collega’s staan. Zij zijn de toekomst van onze nationale verenigingen en van onze Wereldfederatie. Dit jaar bereiden we twee bijeenkomsten voor WYD Lissabon 2023 voor:

Tirocinium is het eerste International Medical Students Leadership Bootcamp gepromoot door FIAMC,

Lees meer ➜

Symposium Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas

Gelijktijdig met een belangrijke bijzondere algemene ledenvergadering van de Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas – in verband met statutenwijziging – organiseert de vereniging op zaterdag 18 maart 2023, in de Ostzaal van de Abdij van Grimbergen, een symposium, open voor alle belangstellenden.

Agenda:

  • 8.30u Eucharistieviering
  • 9.30-10.00u Bijzondere algemene vergadering
    • Bevestiging van gewijzigde statuten.
Lees meer ➜