Acta Medica Catholica Vol. 91 (2022) 1e semester is verschenen.

Het eerste nummer van dit jaar, van ons tijdschrift Acta Medica Catholica is verschenen. Met daarin onder meer:

  • Adieu à notre président / Afscheid van onze voorzitter (In memoriam Dr. Henri Maréchal)
  • Het honderdjarig bestaan van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas vzw – Dr. Paul Deschepper
  • Médecine réparatrice ou transformatrice –
Read more ➜