Belgische katholieke artsen verwelkomen de nieuwe aartsbisschop

De Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas feliciteert Kanunnik Luc Terlinden van harte met zijn benoeming tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel en betuigt haar toewijding aan zijn dienst.

Reeds ruim 100 jaar wil onze vereniging een schakel zijn tussen de christelijke geloofsovertuiging en de medische praktijk in overeenstemming met het leergezag van de katholieke kerk.

Lees meer ➜