Open brief ‘Wetswijzigingen 2023 inzake abortus’

Artsenvereniging waarschuwt voor shift naar zwaardere ingrepen en voor kwetsbaarheid bij sociale druk rond abortus.

Naar aanleiding van het rapport van het Academisch Comité wordt op dit moment het wetsvoorstel inzake abortus binnen de regering opnieuw besproken om de abortuswetgeving te liberaliseren. De bedenktijd van 6 dagen zou worden ingekort en de toegelaten termijn verlengd van 12 weken (na de bevruchting) naar 18 weken. 

Lees meer ➜

Jonge artsen en studenten geneeskunde op de Wereldjongerendagen in Lissabon.

De Wereldfederatie van Katholieke Artsen (FIAMC) zal opnieuw aanwezig zijn op de Wereldjongerendagen (WJD). Wij willen dichter bij de medische studenten en onze jongere collega’s staan. Zij zijn de toekomst van onze nationale verenigingen en van onze Wereldfederatie. Dit jaar bereiden we twee bijeenkomsten voor WYD Lissabon 2023 voor:

Tirocinium is het eerste International Medical Students Leadership Bootcamp gepromoot door FIAMC,

Lees meer ➜