Belgische katholieke artsen verwelkomen de nieuwe aartsbisschop

De Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas feliciteert Kanunnik Luc Terlinden van harte met zijn benoeming tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel en betuigt haar toewijding aan zijn dienst.

Reeds ruim 100 jaar wil onze vereniging een schakel zijn tussen de christelijke geloofsovertuiging en de medische praktijk in overeenstemming met het leergezag van de katholieke kerk.

Lees meer ➜

Acta Medica Catholica 2023-1

Deze maand is het eerste van twee nummers van Acta Medica Catholica verschenen, tijdschrift van de Belgische Medische Vereninging Sint-Lucas.

Summarium

  • Foi et médecine: un défi dans l’amour / Geloof en geneeskunde: een uitdaging in liefde – Vincent Kemme
  • A l’occasion de la Pentecôte –
Lees meer ➜