Nieuw Handvest voor Werkers in de Gezondheidszorg

In 1994 werd de eerste uitgave voor het Handvest voor de werkers in de gezondheidszorg gepubliceerd. Het boek werd vertaald in negentien talen en bleek een waardevol instrument te zijn bij de vorming van de beroepsgroepen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

Vanwege de nieuwe inzichten op biomedisch en wetenschappelijk gebied en vanwege de uitspraken van het leergezag na 1994,

Lees verder ➜

Avondsymposium Gent

De Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas, afdeling Gent en het Ethisch Comité Maria Middelares Ziekenhuis nodigen u uit op het avondsymposium:

“Is er nog ruimte voor gewetensvrijheid in de gezondheidszorg?”

door Meester Fernand Keuleneer, advocaat,

op dinsdag 4/2/2020 om 20u00

in AZ Maria Middelares Ziekenhuis,

Lees verder ➜