Doelstelling en doelgroep

 • This post is also available in: Français
 • This post is also available in: English

Doelstellingen

 • Wil de schakel zijn tussen de christelijke geloofsovertuiging en de medische praktijk.

 • Vanuit een christelijk geïnspireerde visie wil ze de geestelijke en culturele aspiraties van haar leden tegemoet komen.

 • Geeft informatie aan christelijk geïnspireerde ziekenhuizen met het oog op de toepassing van de christelijke waarden in de gezondheidszorg.

Doelgroep

 • studenten in de geneeskunde

 • assistenten in opleiding

 • huisartsen en specialisten

 • artsen op rust

 • paramedici

 • ziekenhuisdirecties

 • geestelijken

 • al wie interesse heeft voor de toepassing van christelijke waarden in de geneeskunde