Abonnement

Ons tijdschrift Acta Medica Catholica verschijnt twee maal per jaar: in juni en in december.

In het tijdschrift verschijnen artikelen die artsen kunnen inspireren bij het beoefenen van de geneeskunde als katholiek christen. Die bijdragen kunnen betreffen

 • spiritualiteit en geloofsinhoud
 • kerkelijke standpunten
 • filosofische en antroplogische beginselen
 • ethische afwegingen
 • medisch interessante ontwikkelingen

De bijdragen verschijnen in het Frans, Nederlands, Engels en incidenteel ook in het Duits. Acta Medica Catholica vervult zo een onmisbare functie, daar waar geneeskunde en geloof elkaar ontmoeten, onder geneeskundigen en andere zorgprofessionals, maar ook andere academici, geestelijken, zij die in het onderwijs staan, ook lezers in het buitenland.

AbonnementActa Medica Catholica 2x/jaar50 euro
Abonnement < 35 jaarActa Medica Catholica 2x/jaar25 euro
SteunabonnementActa Medica Catholica 2x/jaar100 euro

Indien u lid wil worden van de vereniging, klik hier.
Het abonnement op Acta Medica Catholica is bij het lidmaatschap inbegrepen.

Dank u voor uw overschrijving van uw abonnementsgeld op bankrekening
IBAN: BE22 4376 1125 6147 (BIC: KREDBEBB)
ten name van: Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas
p/a Koningin Astridstraat 12, 9250 Waasmunster.

Indien u verlangt een los nummer per post te krijgen gelden de volgende tarieven (porto + administratie):

 • Voor België: 30 €
 • Voor Europa : 50 €
 • Voor de VS : 75 €

Uw gegevens  Abonnee (50 euro)Abonnee <35 jaar (25 euro)Steunabonnement (100 euro)

  De Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van je privacy.  Door het invullen van dit formulier geeft U toestemming aan de Belgische artsenvereniging om uw persoonlijke gegevens te gebruiken.  Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand, strikt confidentieel behandeld en worden niet aan derden gedeeld.  De Belgische artsenvereniging Sint-Lucas verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.