Symposium Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas

Gelijktijdig met een belangrijke bijzondere algemene ledenvergadering van de Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas – in verband met statutenwijziging – organiseert de vereniging op zaterdag 18 maart 2023, in de Ostzaal van de Abdij van Grimbergen, een symposium, open voor alle belangstellenden.

Agenda:

 • 8.30u Eucharistieviering
 • 9.30-10.00u Bijzondere algemene vergadering
  • Bevestiging van gewijzigde statuten.
 • 10.00-10.30u Algemene vergadering
  • goedkeuring jaarbalans 22
  • herbevestiging nieuw bestuur.
 • 10.30u-13.00u Symposium
  • “Gewetensvrijheid voor gezondheidsmedewerkers anno 2023”.
   Spreker: Leopold Vanbellingen (jurist werkzaam als research officer binnen het Europees Instituut voor Bio-ethiek)
  • Pauze
  • “Katholiek zijn in een geseculariseerde maatschappij:  uitdagingen en opportuniteiten.”
   Spreker: Amal Marogy (PhD in Oriental Languages & Cultures from the University of Ghent (Belgium) and MSt in Social Innovation from the Judge Business School, University of Cambridge)
  • Discussie
 • 13.00u Broodjeslunch

Plaats: Abdij Grimbergen

 • Ingang: Abdijstraat 8 (Grijze poort), 1850 Grimbergen
 • Parking : Fenikshof / MIRA

Kosten van deelname: 15 € (vrije bijdrage voor studenten en effectieve leden)
Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas, Waasmunster 
BE22 4376 1125 6147

Mogen we u vragen uw deelname per email (info@cathmed.be) te bevestigen vóór 10 maart 2023 of – indien u lid bent – een volmacht te geven aan een ander lid (elk aanwezig lid kan slechts 1 volmacht dragen).

We danken u voor het warm hart dat u onze vereniging toedraagt.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Mevrouw A. Deschepper
Secretariaat