Acta Medica Catholica Vol. 91 (2022) 1e semester is verschenen.

Het eerste nummer van dit jaar, van ons tijdschrift Acta Medica Catholica is verschenen. Met daarin onder meer:

  • Adieu à notre président / Afscheid van onze voorzitter (In memoriam Dr. Henri Maréchal)
  • Het honderdjarig bestaan van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas vzw – Dr. Paul Deschepper
  • Médecine réparatrice ou transformatrice –
Lees meer ➜

Is er nog ruimte voor gewetensvrijheid in de gezondheidszorg?

De Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas, afdeling Gent, en het AZ Sint-Lucas nodigen u uit op het

AVONDSYMPOSIUM

met als thema

Is er nog ruimte voor gewetensvrijheid in de gezondheidszorg?

Lezing: Meester Fernand Keuleneer, advocaat.

Gevolgd door ruimte voor vraagstelling en een korte receptie.

Lees meer ➜