Voorjaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

De voorjaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland zal gewijd zijn aan de “Zorgverlener-patiëntrelatie vanuit christelijk perspectief”. Het thema is erg actueel: Paus Franciscus wijst bij herhaling op nabijheid, compassie en liefde in de relatie van zorgverlener met de patiënt (https://medische-ethiek.nl/tag/compassie/ )  Wij hopen op dit onderwerp dieper in te kunnen gaan op 6 mei a.s.. Het programma is nog niet geheel ingevuld, maar dat zal op korte termijn gebeuren.

Het volledige programma is te vinden op: 

U kunt zich nu al aanmelden:

Wij hopen jullie op 6 mei a.s. in Hilversum te mogen ontmoeten !

Dr. Frans van Ittersum, voorzitter