Belgische katholieke artsen verwelkomen de nieuwe aartsbisschop

Luc Terlinden (© Armelle Delmelle)

De Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas feliciteert Kanunnik Luc Terlinden van harte met zijn benoeming tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel en betuigt haar toewijding aan zijn dienst.

Reeds ruim 100 jaar wil onze vereniging een schakel zijn tussen de christelijke geloofsovertuiging en de medische praktijk in overeenstemming met het leergezag van de katholieke kerk.

Onze vereniging kijkt er naar uit om de uitstekende samenwerking zoals die onder zijn voorganger kardinaal Jozef De Kesel gegroeid was, te mogen verder zetten.

Moge God onze nieuwe aartsbisschop in zijn apostolaat zegenen!

Bestuur Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas

© Foto: Armelle Delmelle (Wikipedia)