In Memoriam Dr. Henri Maréchal

Dr. Henri Maréchal

Deze week hebben wij afscheid moeten nemen van Dr. Henri Maréchal, huisarts in Anderlecht en voorzitter van het Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas. De vereniging zal zijn enthousiasme missen.

Overtuigd van Gods barmhartige liefde was hij een gewaardeerd huisarts, zonder met zijn geloof “te koop te lopen”. Hij hield van zijn patiënten en dat gevoel was wederzijds.

Bij de soms moeilijke medisch-ethische vraagstukken van onze tijd wist hij met zijn ontwapenende glimlach vrienden en tegenstanders tot een gematigd standpunt te brengen, niet zonder op zeer pragmatische wijze te streven naar de totstandkoming van een werkelijk humaan en ethisch verantwoord stelsel van gezondheidszorg.

Dr. Maréchal leed aan een onderliggende immunologische aandoening waardoor hij COVID-19 niet kon verslaan. Hij bleef maandenlang in een diepe coma, volledig afhankelijk van kunstmatige beademing. Geen medische behandeling kon hem redden.

Hij overleed op dinsdag 30 maart, in aanwezigheid van zijn vrouw en kinderen. Moge hij binnentreden in de eeuwige liefde van God en voorbede doen voor ons katholieke artsen en onze patiënten.

Dr. Henri Maréchal, echtgenoot en vader van vijf kinderen, werd geboren te Leuven op 17, april 1959 en overleed te Sint-Pieters-Woluwe op 30 maart 2022.

De uitvaartsmis vindt plaats op woensdag 6 april om 11 uur in de Collegiale Sint-Pieters- en St.-Guidokerk te Anderlecht (metro St. Guido), gevolgd door de teraardebestelling.

VK