Hoe in een tijd van transhumanisme het menselijke denken ? – Bernard Ars

Voordracht van Dr. Bernard Ars, voorzitter van de Belgische Artsenvereniging Sint Lucas, gehouden te Barcelona (in het Frans).