Acta ‘100 jaar Sint-Lucasvereniging’

Dr Stefan De Smedt, oogarts te Mechelen

Aan het einde van dit honderdste levensjaar van onze vereniging presenteren wij het decembernummer van ons tijdschrift Acta Medica Catholica, met daarin:

 • presentatie van onze nieuwe voorzitter (zie afbeelding)
 • kerstwens van onze proost
 • verslag van het in hoofdzaak door de Belgische katholieke artsenvereniging georganiseerde 26e Wereldcongres van voor Katholieke Artsen (Rome, 15-17 september)
 • getuigenissen van vier studenten geneeskunde uit de twee grootste Belgische taalgemeenschappen, die deel hebben genomen aan het congres in Rome
 • voordrachten tijdens ons feestelijk symposium in Grimbergen, oktober van dit jaar
 • educatie: de toekomstvisie van de Belgische Belgische voorzitter van de Wereldfederatie van katholieke artsenverenigingen
 • teksten over twintig jaar euthanasie in België, het verschil tussen palliatieve zorg en euthanasie (Frankrijk) en de ervaringen van een ouderen-geneeskundige in Nederland
 • Een Amerikaanse specialist in pediatrische endocrinologie deelt zijn visie op de ‘epidemie’ van genderidentiteit in strijd met het biologisch geslacht.

En verder:

 • vier aanbevolen boektitels
 • vier zaken voor uw agenda
 • belangrijke informatie over uw lidmaatschap of abonnement in 2023.

Bent nu nog niet geabonneerd: klik hier!

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van onze vereniging? Klik hier!

Volgt u ons nog niet op de sociale media? Ga naar Twitter of Facebook.

Ontvangt u onze gratis updates van de website nog niet in uw mailbox? Klik hier.

De redactie van Acta Medica Catholica wenst u een Zalig Kerstmis toe en Gods zegen voor 2023!