100 jaar Sint-Lucas

De Belgische Medische Verenging Sint-Lucas is geworteld in ruim 100 jaar ervaring.
Ze werd opgericht in 1922.

Hieronder enkele hoogtepunten in onze recente interventies en symposia.


Recente interventies

2023 - Open brief aan politici

“Wetswijzigingen 2023 inzake abortus”

2021 - Grondwettelijk Hof

Dr. Maréchal en dhr. Vincent Kemme tekenen beroep aan bij het Grondwettelijk Hof tegen de wijziging van de euthanasiewetgeving, welke voorziet onder meer dat «geen enkele al dan niet schriftelijke clausule een arts mag beletten om met inachtneming van de wettelijke voorwaarden euthanasie toe te passen». 

2020 - Grondwettelijk Hof

Dr. Maréchal en prof. dr. Bernard Ars tekenen beroep aan bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 15.10.2018 waarbij artsen die weigeren in te gaan op het verrichten van een abortus verplicht zijn een andere arts aan te duiden die de abortus wel wil uitvoeren. 


Hoogtepunten in onze recente symposia

2023 - Symposium over Verslaving

“Een overzicht van de hersenprocessen en nieuwe behandelingsmogelijkheden bij verslaving”
prof. dr. Hendrik Peuskens

“Theologisch/filosofisch aspect van verslaving”
E.H. prof. Pascal Ide

“Hulpverlening bij porno- en seksverslaving”
dhr. Harko IJkema

18.10.2023

2023 - Gewetensvrijheid, geseculariseerde maatschappij

“Gewetensvrijheid voor gezondheidsmedewerkers anno 2023”
dhr. Leopold Vanbellingen namens  Europees Instituut voor Bio-ethiek

“Katholiek zijn in een geseculariseerde maatschappij: uitdagingen en opportuniteiten”
prof. Amal Marogy, London

18.03.2023

2022 - Honderd jaar

“Honderd jaar katholieken in de geneeskunde”
prof. dr. Bernard Ars en dr. Paul Deschepper

15.10.2022

2021 - Natuurlijke Familiale Planning

“Natuurlijke Familiale Planning: workshop”
mevr. Caralie Ayalev (Fertility Care)
dhr. Pierre Hernalsteen (Sensiplan)

16.10.2021

2020

Het symposium van 17 oktober 2020 ging niet door wegens de coronaepidemie

 

2019 - Arts en katholiek

“Arts en katholiek zijn vandaag”
dr. José-Maria Simon-Castellvi, (Barcelona) oud-voorzitter van de FIAMC

12.10.2019

2018 - Natuurlijke vruchtbaarheid

“Natuurlijke fertiliteit”
dr. Suzanne van der Velden

“Traitement naturel de la fertilité”
mevr. Thérèse Hargot

13.10.2018

2017 - Gewetensbezwaar en negatieve wilsbeschikking

“Quelques cas d’objection de conscience”
dr. Emmanuel Chaume

“Wat te doen bij een negatieve wilsbeschikking”
dr. Dries De Cock

14.10.2017

2016 - Islam

“Islam, cultuur en medische praktijk
Père Charbel Eid, prof. Amal Marogy (Londen)

15.10.2016

2015 - Arts en christen, anno 2015

“La parole, le couple et le corps”
dhr. Christophe de Hemptinne

“Quelles leçons tirer de l’histoire des techniques de l’information”
mevr. Marie d’Udekem-Gevers

“Le neuvième art dans l’évangélisation chrétienne”
Frère Roland G. Francart S.J.

“Vloeibare waarden in onze laatmoderne tijd”
prof. Herman De Dijn

“De vreugde van het evangelie in de geneeskunde”
dhr. Vincent Kemme

10.10.2015

2014 - Doos van Pandora

“De doos van Pandora”
Broeder René Stockman

18.10.2014

2013 -  Het christelijk geloof

“Au coeur de la foi chrétienne”
Mgr. A.C. Léonard

14.09.2013

2021 - Christelijke spiritualiteit

“Zorg en christelijke spiritualiteit”
dr. Galichon, voorzitter van de Franse vereniging van katholieke geneesheren (CCMF Parijs)

20.10.2012

2011 - Colloquium in Europees Parlement

"La Fragilité humaine", colloquium in het Europees Parlement
prof. dr. Bernard Ars

21.10.2011

 

Een medisch studente vertelt over het Missiecongres: "Samenkomen met christelijke collega's zal mij helpen in mijn toekomstige werk als arts."
Eerder in Gent: Avondsymposium met Wim Vandewiele.
Eerder in Brussel: met pater Sébastian Dehorter. Lees erover in ons tijdschrift.