Over ons

De Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas is de officiële katholieke artsenvereniging van België, deel uitmakend van de Europese (FEAMC) en Wereldwijde (FIAMC) Federaties van Katholieke Artsenverenigingen. De vereniging behoort tot het 'dicasterie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling' van het Vaticaan.

De vereniging wil artsen en andere werkers in de gezondheidszorg ondersteunen in het uitoefenen van hun beroep in relatie tot hun christelijk geloof.

Doelstellingen

 • Wil de schakel zijn tussen de christelijke geloofsovertuiging en de medische praktijk.
 • Vanuit een christelijk geïnspireerde visie wil ze de geestelijke en culturele aspiraties van haar leden tegemoet komen.
 • Geeft informatie aan christelijk geïnspireerde ziekenhuizen met het oog op de toepassing van de christelijke waarden in de gezondheidszorg.

Doelgroep

 • studenten in de geneeskunde
 • assistenten in opleiding
 • huisartsen en specialisten
 • artsen op rust
 • paramedici
 • ziekenhuisdirecties
 • geestelijken
 • al wie interesse heeft voor de toepassing van christelijke waarden in de geneeskunde

De Raad van Bestuur

Voorzitter: Dr. Stefan De Smedt

 • MD PhD MSc Epidemiologie
 • Voormalig oogarts voor Christian Blind Mission/Light for the World (Rwanda)
 • Actueel oogarts te Mechelen

E-mail: president at cathmed punt be

  Statuten

  100 jaar Sint-Lucasvereniging

  • 1922: De vzw wordt opgericht onder de benaming «Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas».
  • 2023: De naam van de vzw wordt gewijzigd naar «Belgische Medische Vereniging Sint-Lucas», en de statuten worden aangepast aan de vernieuwde Belgische wetgeving.

  Lees hier de vernieuwde statuten