Tijdschrift

Acta Medica Catholica gaat digitaal !

Abonnement

€ 100 - steunabonnement
€ 50   - gewoon abonnement
€ 25   - abonnement voor jongeren (<35 jaar)

Semestrieel tijdschrift.

Huidige abonnees ontvangen voortaan hun digitale versie. (Stuur ons je e-mailadres!)

Aanmelden als nieuwe abonnee is binnenkort mogelijk op deze site. Voorlopig volstaat het om ons een bericht te sturen dat u wenst te abonneren, via het contactformulier, en uw betaling te regelen.


De financiële steun van onze abonnees
is een grote hulp voor onze werking!
Hartelijk dank!

Jaarlijks weekend voor artsen, geneeskundestudenten en hun echtgenoten. Lees erover in ons tijdschrift.
Eerder in Brussel: met pater Sébastian Dehorter. Lees erover in ons tijdschrift.