Regel tijdig uw abonnement of lidmaatschap 2023 

Ons aanbod

Reeds 100 jaar wil de ‘Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas’ vzw de schakel zijn tussen de christelijke geloofsovertuiging en de medische praktijk. Vanuit deze visie biedt de vereniging geestelijke, wetenschappelijke en culturele vorming aan langs het tijdschrift Acta Medica Catholica en tijdens onze symposia. 

Uw keuze: abonnee of actief lid

U kan kiezen om effectief lid te zijn of enkel opteren voor de status van abonnee. Leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene vergadering. Wat het lidmaatschap in de zin van de gewijzigde vzw-wetgeving nog meer inhoudt, kan u lezen in onze nieuwe statuten, die u per mail kan aanvragen (info@cathmed.be).

Tarieven

Hernieuw nu uw abonnement of lidmaatschap voor 2023.
Uw jaarlijkse bijdrage is onmisbaar voor onze vzw. Hartelijk dank voor uw steun!

AbonnementActa Medica Catholica 2x/jaar50 euro
Abonnement < 35 jaarActa Medica Catholica 2x/jaar25 euro
SteunabonnementActa Medica Catholica 2x/jaar100 euro
Actief lidActa Medica Catholica 2x/jaar + jaarlijks colloquium + lid150 euro
Actief lid <35 jaarActa Medica Catholica 2x/jaar + jaarlijks colloquium + lid30 euro

Graag uw abonnementsgeld/lidgeld 2023 op BE22 4376 1125 6147 (BIC: KREDBEBB)
Belgische Artsen Vereniging Sint-Lucas
Koningin Astridstraat 12, B-9250 Waasmunster
Mededeling: uw naam en uw keuze (Abonnee 2023 of Actief lid 2023) 

Noteer alvast deze data van onze symposia in Grimbergen:
– zaterdag 18 maart 2023
– zaterdag 21 oktober 2023
Meer info volgt op cathmed.be

Met collegiale groeten,

Het bestuur

Uw gegevens    Abonnee (50 euro)Abonnee <35 jaar (25 euro)Steunabonnement (100 euro)Actief lid (150 euro)Actief lid <35 jaar (30 euro)


    Correspondentie in het Nederlands a.u.b.Toute correspondance en Français s.v.p.

    Toon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van de vlag.

    De Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van je privacy.  Door het invullen van dit formulier geeft U toestemming aan de Belgische artsenvereniging om uw persoonlijke gegevens te gebruiken.  Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand, strikt confidentieel behandeld en worden niet aan derden gedeeld.  De Belgische artsenvereniging Sint-Lucas verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.