Wil men zorginstellingen verplichten euthanasie toe te staan binnen hun muren?!

De parlementaire actualiteit verplicht ons, bij het begin van deze vasten, om ons tot u te richten. Bij het federale Parlement ligt namelijk een tweede, zorgwekkend wetsvoorstel op tafel. Dit voorstel, tot wijziging van de euthanasiewetgeving, voorziet onder meer dat « geen enkele al dan niet schriftelijke clausule een arts mag beletten om met inachtneming van de wettelijke voorwaarden euthanasie toe te passen ».

Lees meer ➜

Euthanasie bij dementerenden: kritische reflectie

Een in mei 2019 door LEIF (LevensEinde InformatieForum) gelanceerde petitie streeft naar een wettelijke uitbreiding van euthanasie tot ‘dementerende personen of personen met één of andere vorm van wilsonbekwaamheid die onomkeerbaar is’. Een euthanasieverzoek zou dan gewettigd zijn als de patiënt in die zin een wilsverklaring zou opstellen op het moment dat hij nog over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt.

Lees meer ➜