Euthanasie bij niet-terminaal psychisch lijden

Also available in English. 

De Belgische Artsenvereniging Sint Lucas neemt met grote bezorgdheid kennis van het besluit van de Belgische ‘groep’ van de Broeders van Liefde om euthanasie bij psychisch lijden in niet-terminale situaties mogelijk te maken. Zij is van oordeel dat de onderbouwing van dit besluit zowel vanuit personalistisch oogpunt als vanuit christelijk perspectief  tekort schiet.

Lees meer ➜