Richtlijnen voor auteurs

  • This post is also available in: Français
  • This post is also available in: English

Alle artikels dienen in Wordformaat aangeleverd te worden bij de hoofdredacteur

Dr. Paul Deschepper :

deschepper.paul.fr@telenet.be

De artikels zijn geschreven in het Nederlands of het Frans, eventueel in het Engels of het Duits. De artikels zijn vergezeld van een samenvatting in dezelfde taal als het artikel met, zo mogelijk, een samenvatting in het Engels, elk maximaal 100 woorden. Een artikel omvat maximaal 5000 woorden en drie figuren.

De titel wordt gevolgd door naam en adres van de auteur(s), een c.v. van maximaal twintig woorden en een digitale pasfoto.

De bibliografische verwijzingen vermelden voor

a) een tijdschrift: de naam en de initialen van de auteur(s), de titel in de oorspronkelijke taal, de naam van het tijdschrift afgekort volgens de gegevens van Index Medicus, het jaar, de uitgave, het nummer, de eerste en de laatste bladzijde;

b) boeken: de naam en de initialen van de auteur(s), de titel in de oorspronkelijke taal, de plaats van uitgave, het jaartal, de uitgever en het aantal bladzijden.

Vermijd het geven van ‘aan de lijn commando’s’, tenzij voor een nieuwe alinea. Plaats geen vaste splitsingstekens. Plaats na de leestekens slechts één spatie. Werk zo weinig mogelijk met de tabulator. Vermijd het gebruik van hoofdletters (in de tekst). De bladschikking dient zo sober mogelijk gehouden te worden.

Het redactiecomité beoordeelt de tekst en kan deze desgevallend weigeren. Eventuele wijzigingen worden met de auteur(s) besproken.

Overname van artikels is slechts toegelaten na uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s) en de redactie. De auteur(s) verklaren zich akkoord hun tekst geheel of gedeeltelijk te laten verschijnen op de webstek van de Belgische geneesherenvereniging Sint-Lucas.