Paus Franciscus en de “oncologie van de barmhartigheid”

Paus Franciscus prijst zich gelukkig met het engagement van de Italiaanse Vereniging voor medische Oncologie, die “een cultuur en praktijk” promoveert “met meer aandacht voor de waarde van elke persoon”. Hij ziet een “oncologie van de barmhartigheid” in de “inspanning om de verzorging te individualiseren” door “niet alleen aandacht te hebben voor de ziekte, maar voor de zieke en wat hem kenmerkt, voor de manier waarop hij op geneesmiddelen, pijnlijke informatie en lijden reageert”. 

De paus ontving op 2 september de leden van de Italiaanse Vereniging voor medische Oncologie in audiëntie, in het Vaticaan. Hij moedigt hen aan om vol te houden “ten overstaan van onbegrip” of “aanhoudende voorstellen om meer radicale en voortvarende wegen te gaan”, en nodigt hen uit om ook “in de meest extreme gevallen” hoop te geven. 

Hij klaagt ook de “utilitaristische visie op de persoon” aan, die de mens “nutteloos” of als “een financiële last” beschouwt: “technologie is geen dienst aan de mens wanneer zij hem herleidt tot een voorwerp, wanneer zij een onderscheid maakt tussen degene die nog verzorging verdient en die het niet verdient, omdat de mens te dikwijls beschouwd wordt als een last of zelfs afval”. De paus moedigt aan om ook “in de meest extreme gevallen” hoop te geven.