Acta Medica Catholica 3e trimester 2018

Acta Medica Catholica 3e trimester 2018 – Vol. 87

IN DIT NUMMER / DANS CE NUMÉRO
› « Fides et ratio » : Encyclique prémonitoire – Een vooruitziende encycliek
› Quel enseignement aujourd’hui, pour les métiers de demain ?
› Mechanismen die de euthanasiebeweging voortdrijven
› Regards croisés sur l’Église et la sexualité
› Onrecht van recht op zelfbeschikking
› Dr Mabilais : Le médecin est un professionnel très seul.

Lees verder ➜

“Fides et Ratio” – 20 jaar – Een vooruitziende encycliek

Op 14 september viert de kerk de twintigste verjaardag van de publicatie van de encycliek “Fides and Ratio” van Johannes Paulus II.

De H. Johannes Paulus II nodigt alle mensen uit, vooral hoger opgeleide vrouwen en mannen, tot de stoutmoedige en rigoureuze uitoefening van de vormende rede van hun zijn,

Lees verder ➜

Het respect voor het leven nog verder ondermijnen?

De actualiteit rond abortus en euthanasie in België.

De Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas betreurt de tendenzen in onze samenleving die het respect voor het menselijke leven verder lijken te ondermijnen. Zij wijst op de maatschappelijke discussies rond de depenalisering van abortus provocatus en de dreigende aantasting van het recht van zorginstellingen om binnen hun muren euthanasie uit te sluiten.

Lees verder ➜

Prijzen toegekend tijdens 25ste FIAMC Congres in Zagreb

Tijdens het 25ste congres van de Internationale Federatie van Verenigingen van Katholieke Medici (FIAMC), gehouden te Zagreb,  (30 mei tot 2juni 2018) werd aan Dr Bernard Ars de “International Prize of Medical Ethics and Deontology João XXI” toegekend, bestaande uit een speciale medaille met de beeltenis van deze paus en Portugese arts,

Lees verder ➜

Prof. Dr. Bernard Ars nieuwe voorzitter van de FIAMC

Tijdens de Algemene Vergadering van de Internationale Federatie van Katholieke Medische Verenigingen, gehouden in Zagreb op 1 juni, tijdens het 25e FIAMC Congres, is Prof. Dr. Bernard Ars, M.D., Ph.D., is benoemd tot president.

Dr. Bernard Ars uit Brussel volgt Dr. John Lee uit Singapore op.

Hij heeft de hoofddoelen voor zijn vierjarig mandaat gepresenteerd: het innerlijk leven van de katholieke arts versterken,

Lees verder ➜