Startvergadering Sint-Lucaskring Vlaams-Brabant en Mechelen

Op donderdagavond 26 maart 2020 wordt een startavond georganiseerd voor een Sint-Lucaskring Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen.

DEZE BIJEENKOMST IS GEANNULEERD VANWEGE DE CORONA-CRISIS

Bij deze startvergadering zal de nationale voorzitter van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas, dr. Henri Maréchal, aanwezig zijn om de doelstellingen  van een Sint-Lucaskring uiteen te zetten en deze in een breder nationaal kader te situeren. 

Read more ➜

Wil men zorginstellingen verplichten euthanasie toe te staan binnen hun muren?!

De parlementaire actualiteit verplicht ons, bij het begin van deze vasten, om ons tot u te richten. Bij het federale Parlement ligt namelijk een tweede, zorgwekkend wetsvoorstel op tafel. Dit voorstel, tot wijziging van de euthanasiewetgeving, voorziet onder meer dat « geen enkele al dan niet schriftelijke clausule een arts mag beletten om met inachtneming van de wettelijke voorwaarden euthanasie toe te passen ».

Read more ➜

Herhaal uw verzet tegen de versoepeling van de abortuswetgeving

De volgende tekst zal worden verzonden naar de 2500 gezondheidswerkers die de petitie van gezondheidswerkers tegen de versoepeling van de abortuswet hebben ondertekend. Een van de ondertekenaars is de voorzitter van de Belgische Artsenvereniging St. Lucas.

Sinds u in november 2019 uw verzet tegen de abortuswet uitte door de petitie van gezondheidswerkers te ondertekenen,

Read more ➜

Nieuw Handvest voor Werkers in de Gezondheidszorg

In 1994 werd de eerste uitgave voor het Handvest voor de werkers in de gezondheidszorg gepubliceerd. Het boek werd vertaald in negentien talen en bleek een waardevol instrument te zijn bij de vorming van de beroepsgroepen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

Vanwege de nieuwe inzichten op biomedisch en wetenschappelijk gebied en vanwege de uitspraken van het leergezag na 1994,

Read more ➜

Avondsymposium Gent

De Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas, afdeling Gent en het Ethisch Comité Maria Middelares Ziekenhuis nodigen u uit op het avondsymposium:

“Is er nog ruimte voor gewetensvrijheid in de gezondheidszorg?”

door Meester Fernand Keuleneer, advocaat,

op dinsdag 4/2/2020 om 20u00

in AZ Maria Middelares Ziekenhuis,

Read more ➜