Nieuw Handvest voor Werkers in de Gezondheidszorg

In 1994 werd de eerste uitgave voor het Handvest voor de werkers in de gezondheidszorg gepubliceerd. Het boek werd vertaald in negentien talen en bleek een waardevol instrument te zijn bij de vorming van de beroepsgroepen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

Vanwege de nieuwe inzichten op biomedisch en wetenschappelijk gebied en vanwege de uitspraken van het leergezag na 1994,

Lees verder ➜

Avondsymposium Gent

De Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas, afdeling Gent en het Ethisch Comité Maria Middelares Ziekenhuis nodigen u uit op het avondsymposium:

“Is er nog ruimte voor gewetensvrijheid in de gezondheidszorg?”

door Meester Fernand Keuleneer, advocaat,

op dinsdag 4/2/2020 om 20u00

in AZ Maria Middelares Ziekenhuis,

Lees verder ➜

Oproep aan de Belgische parlementairs inzake medische ethiek (video!)

Federaal Parlement van België (Foto JGR&BXL)

Wij vernemen dat ons Federaal Parlement opnieuw wetgeving wil op het gebied van bio-ethiek. Met name parlementariërs van verschillende partijen stellen twee zaken voor, die volgens ons ernstige gevolgen hebben.

Ten eerste willen ze de toegestane periode van de abortus uit te voeren verlengen;

Lees verder ➜

Verklaring van de monotheïstische abrahamitische godsdiensten over het levenseinde

Vaticaanstad, 8 oktober 2019 – De morele, religieuze, sociale en juridische problematiek rond de  behandeling van een terminale patiënt behoort tot de meest complexe en tevens de meest besproken onderwerpen op het vlak van de moderne geneeskunde. Dit wordt teweeggebracht door intense intellectuele en emotionele argumenten en een groot aantal publicaties in alle culturen en samenlevingen.

Lees verder ➜

Prof. Dr. Bernard Ars onderscheiden

Dr. Bernard Ars en Kardinaal Jozef De Kesel

Tijdens het jaarlijkse symposium van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas heeft dr. Bernard Ars, aftredend voorzitter van de vereniging en huidig president van de Wereldfederatie van Katholieke Medische Verenigingen (FIAMC), uit handen van de Belgische aartsbisschop, Jozef kardinaal De Kesel, de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice van de Heilige Stoel ontvangen.

Lees verder ➜

Paus Franciscus: Maak van ieder klinisch geval een menselijke ontmoeting

Paus Franciscus moedigt artsen aan naast “de vereiste technische en professionele competentie, een code van waarden en zingeving” te bezitten “om zin te geven aan de ziekte en hun eigen werk en om van ieder klinisch geval een menselijke ontmoeting te maken”.

De paus ontving de Italiaanse federatie van chirurgen en tandartsen en nodigde hen uit iedere zieke “gewetensvol,

Lees verder ➜