Voorjaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

De voorjaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland zal gewijd zijn aan de “Zorgverlener-patiëntrelatie vanuit christelijk perspectief”. Het thema is erg actueel: Paus Franciscus wijst bij herhaling op nabijheid, compassie en liefde in de relatie van zorgverlener met de patiënt (https://medische-ethiek.nl/tag/compassie/ )  Wij hopen op dit onderwerp dieper in te kunnen gaan op 6 mei a.s..

Lees meer ➜

Symposium: “Inter-religieuze dialoog in Geneeskunde”, Tirana – Albanië

De Europese Federatie van Katholieke Medische Verenigingen zal in Tirana, Albanië, een symposium houden over interreligieuze dialoog en interreligieuze samenwerking in de geneeskunde in samenwerking met Z.Exc. Mgr. Simon Kulli, gedelegeerd bisschop voor Gezondheid van Albanië.

Met ook een bijeenkomst van jonge artsen over “Katholieke artsen zijn in het Europa van vandaag en morgen”.

Lees meer ➜

Acta ‘100 jaar Sint-Lucasvereniging’

Dr Stefan De Smedt, oogarts te Mechelen

Aan het einde van dit honderdste levensjaar van onze vereniging presenteren wij het decembernummer van ons tijdschrift Acta Medica Catholica, met daarin:

  • presentatie van onze nieuwe voorzitter (zie afbeelding)
  • kerstwens van onze proost
  • verslag van het in hoofdzaak door de Belgische katholieke artsenvereniging georganiseerde 26e Wereldcongres van voor Katholieke Artsen (Rome,
Lees meer ➜

Acta Medica Catholica Vol. 91 (2022) 1e semester is verschenen.

Het eerste nummer van dit jaar, van ons tijdschrift Acta Medica Catholica is verschenen. Met daarin onder meer:

  • Adieu à notre président / Afscheid van onze voorzitter (In memoriam Dr. Henri Maréchal)
  • Het honderdjarig bestaan van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas vzw – Dr. Paul Deschepper
  • Médecine réparatrice ou transformatrice –
Lees meer ➜