Het decembernummer van ‘Acta Medica Catholica’

In het decembernummer van Acta Medica Catholica de volgende onderwerpen:

  • Kerstdromen – Henri Maréchal
  • Journée Saint-Luc: “Méthodes naturelles de régulation des naissances” – Henri Maréchal
  • Twee betrouwbare methoden voor natuurlijke geboorteregeling – Vincent Kemme
  • Confinement, masques, pass sanitaire. Les sociétés à l’épreuve de la pandémie –
Read more ➜

Boek: “Euthanasie: een ander verhaal”

Euthanasie is sinds 2002 niet langer strafbaar in België, maar het is en blijft een complex en gevoelig onderwerp. In dit boek delen ervaren artsen en verpleegkundigen in de palliatieve zorg én Vlaamse en Nederlandse filosofen openhartig hun ervaringen met levenseindezorg. Ze schetsen doorleefde patiëntenverhalen en stellen open vragen.

Vandaag is euthanasie immers niet langer een taboe.

Read more ➜

Paus Franciscus verdedigt gewetensvrijheid apothekers

Apothekers van Italiaanse ziekenhuizen: paus Franciscus verdedigt gewetensvrijheid. Ten dienste van het leven in zijn totaliteit.

Dierbare broeders en zusters, goeiedag en welkom!

Ik dank de voorzitter van de Italiaanse Vereniging van ziekenhuisapothekers en van de Farmaceutische Diensten in Gezondheidsinstellingen voor de woorden die hij mij in naam van u allen heeft willen toespreken.

Read more ➜

Jaarvergadering Sint-Lucasvereniging Grimbergen

Op zaterdag 16 oktober 2021 houdt de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas haar jaarvergadering weer in de abdij van Grimbergen. Voor die bijeenkomst zijn alle leden uitgenodigd, alsook niet-leden, voor de eucharistieviering en de aansluitende workshop.

Inschrijving

Orde van de dag

  • 09.30 uur: Eucharistieviering in de kapittelzaal van de abdij
  • 10.45 uur: Algemene Statutaire Vergadering (voor betalende leden): Zolderverdieping.
Read more ➜