Nieuw Handvest voor Werkers in de Gezondheidszorg

In 1994 werd de eerste uitgave voor het Handvest voor de werkers in de gezondheidszorg gepubliceerd. Het boek werd vertaald in negentien talen en bleek een waardevol instrument te zijn bij de vorming van de beroepsgroepen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

Vanwege de nieuwe inzichten op biomedisch en wetenschappelijk gebied en vanwege de uitspraken van het leergezag na 1994, gedurende de pontificaten van Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus, werd het noodzakelijk geacht om het Handvest bij te werken en te actualiseren. De fundamentele opzet is echter dezelfde gebleven, de ondersteuning namelijk van de werkers in de gezondheidszorg om dienaars van het leven te zijn.

Het Handvest is tot stand gekomen om zo duidelijk mogelijke richtlijnen aan te reiken voor ethische problemen in de wereld van de gezondheidszorg. Het is de laatste publicatie van de Pauselijke Raad voor het pastoraat in de gezondheidszorg, die met de herstructureringen van het Vaticaan onder paus Franciscus is opgegaan in het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling.

Titel: Nieuw Handvest voor Werkers in de Gezondheidszorg
Auteur: Pauselijke raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg
Oorspronkelijke titel: Nuova Carta degli operatori sanitari
Uitgeverij: Betsaida, Den Bosch – Nederland
ISBN: 9789491991882
Taal: Nederlands vertaald
Uitvoering: Paperback
Aantal pagina’s: 137
Leesproef: download leesproef
Prijs: € 14.50 incl. btw
Bestel hier.