Lidmaatschap

Reeds 100 jaar wil de ‘Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas’ vzw de schakel zijn tussen de christelijke geloofsovertuiging en de medische praktijk. Vanuit deze visie biedt de vereniging wetenschappelijke, geestelijke en culturele vorming aan langs het tijdschrift Acta Medica Catholica en tijdens het jaarlijks colloquium.

Naar aanleiding van veranderingen in vzw-wetgeving kan een abonnee op Acta Medica Catholica niet langer automatisch lid van de vereniging zijn. Leden worden uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene vergadering. Wat het lidmaatschap in de zin van de gewijzigde vzw-wetgeving nog meer inhoudt, kan u lezen in onze nieuwe statuten, die u per mail kan aanvragen (info@cathmed.be) en eerdaags ook op de website zullen verschijnen.

Als lid van de vereniging ontvangt u automatisch twee nummers van onze Acta Medica Catholica per jaar en hoeft u zich dus niet te abonneren.

Actief lidActa Medica Catholica 2x/jaar + jaarlijks colloquium + lid150 euro
Actief lid <35 jaarActa Medica Catholica 2x/jaar + jaarlijks colloquium + lid30 euro

Indien u geen lid wil zijn maar wel een abonnement op Acta Medica Catholica wenst:
klik hier .

Graag uw lidmaatschapsbijdrage storten op:

  • IBAN: BE22 4376 1125 6147
  • BIC: KREDBEBB

ten name van: Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas
p/a Koningin Astridstraat 12, 9250 Waasmunster.
Mededeling: naam + keuze (lidmaatschap [jaar lidmaatschap])

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend vernieuwd tenzij schriftelijke opzegging in de maand december.

Uw gegevens    Actief lid (150 euro)Actief lid <35 jaar (30 euro)

    De Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van je privacy.  Door het invullen van dit formulier geeft U toestemming aan de Belgische artsenvereniging om uw persoonlijke gegevens te gebruiken.  Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand, strikt confidentieel behandeld en worden niet aan derden gedeeld.  De Belgische artsenvereniging Sint-Lucas verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.