Jaarvergadering Sint-Lucasvereniging Grimbergen

Op zaterdag 16 oktober 2021 houdt de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas haar jaarvergadering weer in de abdij van Grimbergen. Voor die bijeenkomst zijn alle leden uitgenodigd, alsook niet-leden, voor de eucharistieviering en de aansluitende workshop.

Orde van de dag

 • 09.30 uur: Eucharistieviering in de kapittelzaal van de abdij
 • 10.45 uur: Algemene Statutaire Vergadering (voor betalende leden): Zolderverdieping.
 • 11.00 uur: Workshop Natuurlijke Geboorteregeling (tweetalig, open voor allen): Zolderverdieping.
 • 12.30 uur: Diner in Brasserie Fenikshof (op eigen kosten)

Algemene Statutaire Vergadering

 • Woord van de voorzitter
 • Goedkeuring van het jaarverslag van 2020
 • Goedkeuring van de interne jaarrekening van 31.12.2020
 • Verlenen van kwijting aan de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31.12.20

Aangaande de Workshop Natuurlijke Geboorteregeling (tweetalig)

Deze openbare vergadering wil initiatieven in België op het terrein van de natuurlijke geboorteregeling bijeenbrengen om tezamen met artsen te bekijken hoe we deze wetenschappelijk betrouwbaar gebleken methoden meer bekendheid kunnen geven onder artsen, koppels en alle belangstellenden en om op termijn wellicht ook vergoeding door het RIZIV te bekomen.

Speciale genodigden:

 • Pierre Hernalsteen, algemeen coördinator NFP Vlaanderen (Sensiplan), en zijn echtgenote Anne-Mie de Koster, pedagoge.
 • Coralie Ayalew (Instructrice FertilityCare en Naprotechnologie)

Praktisch:

 • Plaats: Abdij Grimbergen, Ingang Abdijstraat 8 (grote grijze poort)
 • Parking: bij Brasserie Fenikshof en Volkssterrenwacht MIRA.
 • Deelname: vrij, ter plaatse of via onze bankrekening.
 • De op 16 oktober geldende sanitaire maatregelen worden in acht genomen
 • Aanmelding: hier.

Bent u nog geen lid of hebt u uw lidmaatschap dit jaar nog niet betaald?

 • Steunlidmaatschap: 100 € per jaar
 • Effectief lid (artsen): 50 € per jaar
 • Studentenlidmaatschap: 25 € per jaar
 • Vriend van St.-Lucas: 50 € per jaar

te storten op IBAN: BE22 4376 1125 6147 (BIC: KREDBEBB)
ten name van: Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas
p/a Koningin Astridstraat 12, 9250 Waasmunster.

U ontvangt dan twee nummers van onze Acta Medica Catholica per jaar.

Wij zien er naar uit u op 16 oktober in Grimbergen te kunnen begroeten.