Colloquium St. Lucas 2020

Inschrijvingsformulier


    ArtsVerpleegkundigeAnders

    Door deze inschrijving stem ik in met de verwerking van deze persoonsgegevens voor de organisatie van het colloquium van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas. *

    Ik wens in de toekomst op de hoogte gehouden te worden van nieuws en activiteiten van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas.

    Toon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van het huis.


    De Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respecteren van je privacy. Door uw inschrijving aan een activiteit van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas geeft U toestemming aan Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor de goede organisatie van deze activiteit. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand, strikt confidentieel behandeld en worden niet aan derden gedeeld. De Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.