Herhaal uw verzet tegen de versoepeling van de abortuswetgeving

De volgende tekst zal worden verzonden naar de 2500 gezondheidswerkers die de petitie van gezondheidswerkers tegen de versoepeling van de abortuswet hebben ondertekend. Een van de ondertekenaars is de voorzitter van de Belgische Artsenvereniging St. Lucas.

Sinds u in november 2019 uw verzet tegen de abortuswet uitte door de petitie van gezondheidswerkers te ondertekenen, hebben enkele tientallen van u zich ertoe verbonden om uw visie rechtstreeks te delen, ontleend aan hun professionele ervaring met parlementsleden die over de tekst moeten stemmen.

We danken hen en degenen die hun waardevolle feedback met ons delen. We willen ook degenen onder u bedanken die de mensen om u heen wijzen op de gevaren van deze rekening.

Afgelopen donderdag hoorden we dat de Raad van State, het orgaan dat van plan was om op 13 februari uitspraak te doen over het wetsvoorstel, zijn advies had uitgesteld tot de eerste dagen van maart. We moeten deze extra vertraging benutten om ons verzet tegen deze wet te vergroten.

Wij nodigen diegenen van u die behoren tot professionele organisaties uit om snel en in overleg met deze organisaties op te treden om uw vragen of uw verzet tegen dit wetsvoorstel bij hun leiders en hun leden aan de orde te stellen. Dit kan een reële impact hebben voordat de parlementaire debatten worden hervat.

U wijst ons op een van de schadelijkste maatregelen in deze tekst, inclusief de verlenging van de abortusperiode tot 18 weken; vermindering van de minimale bedenktijd tot 48 uur en afschaffing van de plicht om patiënten te informeren over alternatieve hulpmiddelen via:

U kunt op onze toewijding aan uw zijde rekenen om de oppositie van een aanzienlijk deel van de medische wereld tegen deze wet te herhalen

Confraternellement,

Dr. Chantal Kortmann – Arts, lid sinds 2003 van de Nationale Commissie voor de Evaluatie van Abortus, actieve kinderarts in de kinder-, school- en huisartsgeneeskunde (ONE)
Dr. Hubert Chantraine – Gynaecoloog in St Nicolas Eupen Hospital
Dr. Xavier de Muylder – Gynaecoloog bij Clinique St Jean Bruxelles
Dr. Henri Maréchal – Huisarts – President van de Belgische Artsenvereniging Sint Lucas
Dr. Christiane Tennstedt – Ex-arts voor gezinsplanning in Brussel
Dr. Olivier Pirson – Psychiater
Dr. Nathalie Salmon – Huisarts
En het ondersteuningsteam van de zorgverlener