Voorjaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals Nederland

Datum: 6 mei 2023
Tijd: 09:30 - 17:00
Locatie: Vituszaal, St. Vitusparochie, Emmastraat 3, Hilversum

Voorjaarsbijeenkomst van het Netwerk Katholieke Zorgprofessionals gewijd aan de relatie van de zorgverlener met de patiënt en het Bijbelse begrip compassie waar Paus Franciscus veelvuldig over spreekt.