Symposium 100 jaar Katholieken in de Geneeskunde 1922-2022

Datum: 15 oktober 2022
Tijd: 09:00 - 13:00
Locatie: Abdij Grimbergen

‘Verleden – Heden – Toekomst’

  • Dr. Paul Deschepper, erevoorzitter van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas
  • Vincent Kemme, hoofdredacteur Acta Medica Catholica
  • Prof. Dr. Bernard Ars, voorzitter van de Wereldfederatie van Katholieke Artsenverenigingen