Our magazine

Acta Medica Catholica

Driemaandelijks tijdschrift met artikels over spiritualiteit, medische ethiek, medisch recht enz. De voertalen zijn Nederlands en Frans, regelmatig publiceren wij ook artikels in het Engels en het Duits.

Acta Medica Catholica is bestemd voor al wie op enigerlei wijze betrokken is bij de gezondheidszorg: artsen, tandartsen, apothekers, verpleegkundigen, paramedici, sociale werkers, ziekenhuisdirecties. Ook al wie interesse heeft in het geestelijk, ethisch-medisch en cultureel gebeuren van onze tijd zal ons tijdschrift appreciëren.

De jaargangen 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009.

Historiek van de Belgische Geneesherenvereniging St.-Lucas 1922-1933 / 1934-1940 / 1940-1957 / 1958-1963 / 1964-1972 / 1973-1985 / 1986-1996 / 1992-2006

Richtlijnen voor auteurs