Wil men zorginstellingen verplichten euthanasie toe te staan binnen hun muren?!

De parlementaire actualiteit verplicht ons, bij het begin van deze vasten, om ons tot u te richten. Bij het federale Parlement ligt namelijk een tweede, zorgwekkend wetsvoorstel op tafel. Dit voorstel, tot wijziging van de euthanasiewetgeving, voorziet onder meer dat « geen enkele al dan niet schriftelijke clausule een arts mag beletten om met inachtneming van de wettelijke voorwaarden euthanasie toe te passen ».

Lees verder ➜