Acta Medica Catholica – mei 2021

Dit voorjaar is het eerste van twee nummers van Acta Medica catholica voor dit jaar verschenen, 60 pagina’s telsten en informatie,niet alleen voor artsen maar voor aal zorgprofessionals en belangstellenden.

  • Accompagnement et médecine – Begeleiding en geneeskunde
  • Paasboodschap van paus Franciscus
  • Ressources spirituelles du soin –
Read more ➜

Acta Medica Catholica – Pasen 2020

IN DIT NUMMER / DANS CE NUMÉRO
› Op weg naar Pasen en Pinksteren te midden van de corona-crisis
› Geweten en waarheid in de leer van Newman – Hermann Geissler F.S.O.
› Les athées donnent l’alertele déclin du christianisme est en train de nuire
sérieusement à la société
› Gender,

Read more ➜