Acta ‘100 jaar Sint-Lucasvereniging’

Dr Stefan De Smedt, oogarts te Mechelen

Aan het einde van dit honderdste levensjaar van onze vereniging presenteren wij het decembernummer van ons tijdschrift Acta Medica Catholica, met daarin:

  • presentatie van onze nieuwe voorzitter (zie afbeelding)
  • kerstwens van onze proost
  • verslag van het in hoofdzaak door de Belgische katholieke artsenvereniging georganiseerde 26e Wereldcongres van voor Katholieke Artsen (Rome,
Lees meer ➜

Acta Medica Catholica – mei 2021

Dit voorjaar is het eerste van twee nummers van Acta Medica catholica voor dit jaar verschenen, 60 pagina’s telsten en informatie,niet alleen voor artsen maar voor aal zorgprofessionals en belangstellenden.

  • Accompagnement et médecine – Begeleiding en geneeskunde
  • Paasboodschap van paus Franciscus
  • Ressources spirituelles du soin –
Lees meer ➜