Gebundelde teksten Wereldcongres Rome 2022: 20% in prijs verlaagd!

“Medicine: Restorative or Transformative”

Op 15-17 oktober 2022 kwam de Wereldfederatie van Katholieke Medische Verenigingen (F.I.A.M.C.) onder het voorzitterschap van onze oud-voorzitter Prof. Dr. Bernard Ars, voor hun XXVIe Congres bijeen in het Augustinianum te Rome, om zich te buigen over de uitoefening van hun beroep in het kader van bovengenoemd onderwerp.

Lees meer ➜

Acta ‘100 jaar Sint-Lucasvereniging’

Dr Stefan De Smedt, oogarts te Mechelen

Aan het einde van dit honderdste levensjaar van onze vereniging presenteren wij het decembernummer van ons tijdschrift Acta Medica Catholica, met daarin:

  • presentatie van onze nieuwe voorzitter (zie afbeelding)
  • kerstwens van onze proost
  • verslag van het in hoofdzaak door de Belgische katholieke artsenvereniging georganiseerde 26e Wereldcongres van voor Katholieke Artsen (Rome,
Lees meer ➜