Grondwettelijk hof verwerpt beroep tegen Belgische euthanasiewet van 2020

In een arrest van donderdag 17 februari verwerpt het Belgisch Grondwettelijk Hof het beroep tot nietigverklaring van de wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de wetgeving inzake euthanasie.

Een beroep tot nietigverklaring van bepaalde artikelen van de wet van 15 maart 2020 tot wijziging van de euthanasiewetgeving is ingesteld door enkele burgers.

Read more ➜