Artsenweekend in Paray-le-Monial (F): van 18 tot 20 maart 2022

Zorgverleners, zorg met een open hart!


De 12e editie van de bijeenkomst van artsen, chirurgen en studenten geneeskunde vindt plaats van 18 tot en met 20 maart 2022. Het is een gelegenheid voor iedereen om uit te rusten na een bijzonder zware tijd.

Voor de 12e bijeenkomst van artsen, chirurgen, geneeskundestudenten en hun echtgenoten hebben de organisatoren gekozen voor een thema dat op zijn zachtst gezegd een uitdaging vormt voor ieder van ons. Opzettelijk afstand nemend van elk “technische” begrip, plaatst dit thema nederigheid en mededogen voor het voetlicht door een beroep te doen op het hart van elke arts: Zorgverleners, zorg met een open hart!

2 dokters, Etienne en Pierre, spreken tot ons vanuit het hart…

“Sinds 12 jaar worden de artsenweekends volgens dezelfde structuur georganiseerd: een filosofische benadering, een medische reflectie en een theologische invalshoek. Deze onderrichtingen, die worden gegeven door deskundigen op hun gebied, worden verrijkt door workshops over actuele thema’s en door momenten van broederlijke uitwisseling. Dit zijn essentiële momenten van ontmoeting tussen artsen en studenten geneeskunde, uitgenodigd met hun echtgenoten. Voor ons is het doel duidelijk: Christus in het middelpunt van ons beroepsleven plaatsen. Om onze levens te verenigen! Het verheugt ons te kunnen vaststellen dat 50% van de deelnemers aan deze weekends geneeskundestudenten zijn. Het is voor ons, oudere artsen, zeer bemoedigend te zien dat jongeren het verlangen hebben hun roeping als arts te beleven, geworteld in Christus”, zegt Etienne Gaisne, chirurg in Nantes en medeorganisator van deze weekenden vanaf het begin. “De vragen die we stellen zijn fundamenteel, structurerend, en we voelen ons soms alleen. Het is dus een kans om tijdens deze weekends een boost te vinden om weer op het goede spoor te komen!

Voor Dr. Pierre Batiste, chirurg in Rouen, zijn deze weekends een echte retraite, die hem in staat stelt God centraal te stellen. “Het is een onontbeerlijke stap, want als wij nederig willen blijven, moeten wij het oneindige aanvaarden dat God ons aanbiedt. We moeten de zaken weer op orde brengen, en vanuit dit oogpunt is dit weekend van essentieel belang! Het maakt de intellectuele bijdrage mogelijk van een bedachtzame bezinning op de wereld, de mens en de geneeskunde.

Op de vraag wat dit thema bij hem oproept, reageert hij onmiddellijk en enthousiast: “Zorgen met een open hart betekent weggaan uit de techniciteit, die een comfortabele toevluchtsoord is, maar het betekent ook weggaan uit de protocollen die ons verdoven en het menselijke aspect uitwissen. Dit hart-tot-hart met onze patiënten is essentieel. Het stelt ons in staat de klacht van onze patiënt te horen en er op een rationele en redelijke manier op te reageren. Naar mijn mening wordt 95% van de medische diagnose gesteld op het moment van het verhoor, want ook al is het OBJECT medisch, het zijn wel degelijk mannen en vrouwen die bij ons komen die het SUBJECT van hun ziekte zijn.

“Ik genees en God geneest” Ambroise Paré

Christus Medicus

De gezondheidscrisis die we doormaken, versterkt alleen maar deze behoefte aan hart tot hart. Voor Etienne Gaisne “zijn de artsen vandaag slecht op hun gemak, we ontdekken, we zijn verdwaald en we houden ons gedeisd. De limieten die wij ervaren, moeten wij aan de voeten van de Heer leggen. Pierre Batiste voegt daaraan toe: “Laten we onze patiënten ontvangen en zien. Laten we de maskers laten vallen, ze hebben het nu des te harder nodig! Bovendien is het van essentieel belang dat de medische beroepsgroep zich verenigt om te strijden tegen de administratieve verleidingen van onze organisaties. Het gevoel dat wij op dezelfde trom slaan, geeft ons weer hoop en moed. Niettemin kunnen onze benaderingen op dit moment verschillen. Daarom is het des te belangrijker de grondbeginselen van de geneeskunde weer centraal te stellen, om niet te surfen op de huidige crisis. Medisch terrorisme is een risico (wij hebben een zekere “macht” over onze patiënten), dus het hart terug in het centrum plaatsen is van fundamenteel belang. Doen wij op dit ogenblik onze macht als ‘kenners’ voelen of stellen wij ons ten dienste van onze broeders? Het is altijd goed voor ons om te bedenken dat wij als artsen onze 5 broden en 2 vissen brengen en dat de Heer de rest doet!

Een vrucht van deze weekends? De vorming van “broederschappen van artsen” die een paar jaar geleden zijn opgericht. Wij komen om de twee maanden lokaal samen als artsen om van gedachten te wisselen over onze praktijken en onze zorgen. Deze tijden zijn ongelooflijk rijk en ik zou niet zonder kunnen”, zegt Etienne Gaisne. “Ik heb misschien één punt van verdriet: dat er niet meer mensen zijn die aan deze weekends deelnemen én die deel uitmaken van een broederschap. Als ik zie hoeveel christelijke artsen er bijvoorbeeld in Nantes zijn, dan zouden we met veel meer kunnen zijn! Het is zo’n geschenk om te kunnen uitwisselen met onze collega’s!

Daarom wordt de oproep gelanceerd: alle artsen, studenten geneeskunde en hun echtgenoten worden uitgenodigd om van 18 tot 20 maart 2022 naar Paray-le-Monial te komen. Kom kijken, je zult niet meer zonder kunnen!


Inschrijvingen

Bijeenkomst van vrijdag 18 maart 14.00 uur tot zondag 20 maart 14.00 uur in Paray-le-Monial, Bourgogne, Frankrijk

Inschrijven voor de 12de bijeenkomst van artsen